Osiągnięcia uczniów Gimnazjum 2 sem. 2012/2013

NAJLEPSI W NAUCE ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

klasa 1
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Maryla Chrostek 5,07 wzorowe
klasa 2
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Łukasz Lenartowicz 4,4 wzorowe
Daniel Masny 4,4 bardzo dobre
Anna Jurek 4,3 bardzo dobre
klasa 3
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Natalia Jarmosz 5,05 wzorowe
Radosław Słowiński 4,82 wzorowe
Justyna Laskowska 4,70 wzorowe
Karolina Łazarczyk 4,5 wzorowe