Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
Termin
12.09.2018.
godz. 16.00
Spotkanie ogólne dyrektora i wychowawców z rodzicami
17.10.2018.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
28.11.2018.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
30.01.2019.
godz. 16.00
Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami, podsumowanie pracy za I sem.
21.03.2019.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
25.04.2019.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
29.05.2019.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami