Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023
Termin
14.09.2022.
godz. 16.00
Spotkanie ogólne dyrektora z rodzicami oraz wychowawcami
12.01.2023.
godz. 16.00
Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami, podsumowanie pracy za I semestr

Konsultacje z nauczycielami zgodnie z ustalonym tygodniowym harmonogramem, podanym do wiadomości na Librusie.