Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
Termin
10.09.2019.
godz. 16.00
Spotkanie ogólne dyrektora i wychowawców z rodzicami
22.10.2019.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
20.11.2019.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
09.01.2020.
godz. 16.00
Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami, podsumowanie pracy za I sem.
10.03.2020.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
21.04.2020.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
21.05.2020.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami