Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
Termin
09.09.2021.
godz. 16.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami
21.10.2021.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
28.11.2021.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
13.01.2022.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
10.02.2022.
godz. 16.00
Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami, podsumowanie pracy za I sem.
14.04.2022.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami
19.05.2022.
godz. 14.30-16.00
Konsultacje z nauczycielami