Kontakt i adres IOD

Inspektor Danych Osobowych:
Dariusz Klimowski
e-mail: IOD@fioi.org
tel. 552394874
adres Kancelarii IOD: 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25.