Rekrutacja 2022/23

Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.  
Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie ucznia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej.
Terminy rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Kresowian w roku szkolnym 2023/2023.