Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Wiktoria Lewandowska kl. 8 SP
Z-ca Przewodniczej: Karol Kondel kl. 8 SP
Skład: Lena Boguszewicz kl. 7 SP,
Julia Rabeszko kl. 7 SP,
Nikola Jesionkowska kl. 7 SP,
Aleksandra Redzińska kl. 7 SP,
Piotr Grzelak kl. 8 SP,
Kamila Chmielecka kl. 8 SP.
Opiekunowie SU: p. Dorota Chrostek, p. Bożena Wasilak

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego