Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej 1 sem. 2013/2014

NAJLEPSI W NAUCE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

klasa 0
Imię i nazwisko
Kamila Chmielecka
Bartłomiej Kurjata
klasa 1
Imię i nazwisko
Ula Pietrasiak
Karolina Branicka
Iga Kaczmarczyk
Antonina Kil
klasa 2
Imię i nazwisko
Wiktoria Zakrzewska
Dominika Wąsik
Radosław Zaparucha
Aleksandra Beksa
Szymon Zelwak
klasa 3
Imię i nazwisko
Urszula Chrostek
Julianna Wróblewska
Jakub Wróblewski
Andrzej Gdula
Amelia Zakrzewska
klasa 4
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Maja Mueller 5,0 wzorowe
Wiktor Wróblewski 4,6 bardzo dobre
Weronika Łukasiak 4,5 bardzo dobre
Martyna Sowińska 4,5 bardzo dobre
klasa 5
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Jakub Bakaj 4,82 wzorowe
klasa 6
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Magda Lenartowicz 5,1 wzorowe
Kamila Wicha 4,6 bardzo dobre