Osiągnięcia uczniów Gimnazjum 1 sem. 2011/2012

NAJLEPSI W NAUCE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

klasa 1
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Łukasz Lenartowicz 4,25 wzorowe
Zuzanna Czarnecka 4,16 wzorowe
Dariusz Warzecha 4,16 bardzo dobre
Beata Krystek 4,08 bardzo dobre
klasa 2
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Natalia Jarmosz 4,20 wzorowe
klasa 3
Imię i nazwisko średnia ocen zachowanie
Dominika Dąbrowska 4,64 wzorowe
Klaudia Czarnecka 4,41 wzorowe

NAJLEPSI W CZYTELNICTWIE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

klasa 1
Imię i nazwisko
Anna Król
Zuzanna Czarnecka
klasa 2
Imię i nazwisko
Karolina Łazarczyk
klasa 3
Imię i nazwisko
Karolina Czarnecka