Przedszkole promujące zdrowie.

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do kuratoryjnego programu „Przedszkole promujące zdrowie” oraz „Szkoła promująca drowie”.

Aktywne postawy wobec zdrowia mogą być kształtowane u dzieci od wczesnego dzieciństwa. Działanie nauczycieli i rodziców w tym zakresie musi być zintegrowane i zgodne. Jego celem jest stworzenie w przedszkolu i domu właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu.

Praca nad zdrowiem dzieci ma charakter pedagogiczny, dąży bowiem do wykształcenia trwałych nawyków kulturalno- higienicznych.

ZDROWY TYDZIEŃ:


DZIEŃ DRZEWA:


WITAMINKOWY BAL ANDRZEJKOWY