Organizacja szkolnego klubu wolontariatu „Życzliwi”

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA.
KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.
WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE.

WOLONTARIUSZE podczas swojej działalności uczą się m.in.:
niesienia pomocy,
– samodyscypliny,
– konsekwencji,
– punktualności,
– obowiązkowości,
– poprawy kontaktów interpersonalych,
– przekazywania wiedzy,
– altruizmu,
– opieki nad drugą osobą.

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu  „ Życzliwi” w Gimnazjum w Rodowie, jest nastawiona na rozwój. Każdy uczeń może wnieść swoimi pomysłami coś nowego. Ci młodzi są przecież kreatywnymi i pełnymi entuzjazmu. Cieszą się z tego, że mogą komuś pomóc, wywołać uśmiech na twarzy drugiego człowieka. Taka działalność, na całe życie może uwrażliwić na krzywdę drugiego człowieka i jest pewnym sposobem na życie.

Wolontariusze chcą być po prostu DOBRYMI LUDŹMI.
To takie proste, a jednocześnie tak trudne…

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

 

Przez cały czas naszej działalności towarzyszy nam następujące motto:
„…Mały chłopiec podnosi jakieś przedmioty wyrzucane na plażę na brzeg morza i wrzuca je ponownie do wody. Jakiś człowiek zbliżył się do niego i zobaczył, że tymi przedmiotami, które wrzucał do morza były rozgwiazdy.
Dlaczego wrzucasz te rozgwiazdy do wody? – zapytał.
Jeżeli rozgwiazdy zostaną na plaży kiedy woda odpłynie, a słońce będzie świeciło wysoko na niebie, wszystkie poumierają – odpowiedział młody chłopiec.
To jest bzdura. Jest tysiące kilometrów plaży i miliony rozgwiazd morskich. Nie myślisz chyba, że przez to co robisz możesz cokolwiek zmienić, że to ma jakiekolwiek znaczenie?

Młody człowiek podniósł następną rozgwiazdę – milczał głęboko przez chwilę i powiedział rzucając rozgwiazdę w fale morskie:

TO MA ZNACZENIE DLA TEJ JEDNEJ, KTÓRĄ TERAZ WRZUCASZ